วมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ออกบริการ Fix it จิตอาสา ในโครงการอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทยฟรี 7,200 เครื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ร่วมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ออกบริการ Fix it จิตอาสา ในโครงการอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทยฟรี 7,200 เครื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2567