ทำเนียบผู้บริหาร

นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายศราวุธ ชูช่วย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา