ติดต่อ


ที่อยู่ : 158 หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ติดต่อ
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร : 077-658-748