ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในโครงการ “ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่“ ประจำปีการศึกษา 2567
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร