พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567
ในการนี้ ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และนายอำนาจ เสมอวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร