ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทำเเบบสอบถามการมีงานทำเเละการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพเเละจัดหางาน
เรื่อง ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทำเเบบสอบถามการมีงานทำเเละการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โดยนักเรียน นักศึกษา สามรถสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม หรือตอบแบบสอบถามตามลิงก์ https://forms.gle/fsbf7YKVBCSfnEEJ6