โครงการ “รื่นเริง เบิกบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2567“

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในโครงการ “รื่นเริง เบิกบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2567“ ประกอบด้วยกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาศปีใหม่ไทย ปี พ.ศ. 2567
ณ บริเวณหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยการอาชีพชุมพร