การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร