กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566
ในการนี้ นางสาวธิดารัตน์ เสือทอง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร