พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ในการนี้ นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร