ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เรื่องกำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนทีี 1 ปีการศึกษา 2567