กิจกรรมแนะแนวนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในกิจกรรมแนะแนวนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมไปถึงสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถทุกด้าน และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หลังจากจบการศึกษา
ณ ห้องประชุมปฐมพร วิทยาลัยการอาชีพชุมพร