กิจกรรมโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ร่วมกับองค์การบริหารตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้บริการซ่อม สร้าง และพัฒนา เพื่อบริการชุมชน โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร นำโดยนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ร่วมกับองค์การบริหารตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้บริการซ่อม สร้าง และพัฒนา เพื่อบริการชุมชน โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567
โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส เนตรสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด
และนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ณ องค์การบริหารตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร