ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ครู และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร