พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 🎉💐🥇🥈🥉
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567
ในการนี้นายศุภชัย พงเพ็ชร ประธานชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลัง กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร จังหวัดชุมพร