ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประชุมมอบนโยบายส่วนราชการ ทางการศึกษา ติดตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประชุมมอบนโยบายส่วนราชการ ทางการศึกษา ติดตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดชุมพร พร้อมรับชมวิดีทัศน์สรุปรายงานผล การดําเนินงานตามนโยบาย ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ จังหวัดระนอง พร้อมกันนี้ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เรืออากาศโท สมพร ปานดํา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ และรับฟังนโยบาย
ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร