การลงพื้นที่มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานฟาร์มให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาอาชีวศึกษา และร่วมพร้อมเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร ร่วมต้อนรับ ท่านยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ในการลงพื้นที่มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานฟาร์มให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาอาชีวศึกษา และร่วมพร้อมเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร