กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2567
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅