การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร ครั้งที่ 5 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร ครั้งที่ 5 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร