ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร พัฒนาพื้นที่ลานวัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา “ฟังธรรม อิ่มบุญ ต้อนรับปีใหม่ 2567″

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ นำลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร พัฒนาพื้นที่ลานวัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา “ฟังธรรม อิ่มบุญ ต้อนรับปีใหม่ 2567″
ณ วัดอุทัยธรรม (เขาถล่ม) ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร