โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา “ฟังธรรม อิ่มบุญ ต้อนรับปีใหม่ 2567“

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา “ฟังธรรม อิ่มบุญ ต้อนรับปีใหม่ 2567“
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅