ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และงานโครงการพิเศษ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅