โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Language Centre Christmas day 2023

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Language Centre Christmas day 2023
ในการนี้ นางสาวพรพรรณ ทองพันทา ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅