พิธีเปิด โครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิด โครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564