นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการประกอบธุรกิจของผู้เรียน และการจัดสรรงบประมาณแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการประกอบธุรกิจของผู้เรียน และการจัดสรรงบประมาณแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564