โครงการสร้างจิตสำนึกความรักชาติ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกความรักชาติ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จังหวัดชุมพร นำโดยท่าน พ.ต.ท.สุบัญชา พืชผล สว.กก.4 บก.ส.1
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅