มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัดสิน และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัดสิน และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564