การเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564