คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชา ที่เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ในโอกาสแรกที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามโลก ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชา ที่เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ในโอกาสแรกที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามโลก ครั้งที่ 2
ณ สะพานท่านางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร