ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน นักศึกษาหญิง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน นักศึกษาหญิง
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร