กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566