พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34
ในการนี้ นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ทักษะการประกวดดนตรีไทย และทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง