เรื่องกำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567

แต่งกายของนักศึกษาใหม่ ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันเดิม