การประชุม จัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุมลีลาดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร