ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิภา วิภาสวัชรโยธิน ผู้ประกอบการบริษัท แม่ฟ้า-ภิญโญปิโตรเลียม จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร โดยนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร และนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิภา วิภาสวัชรโยธิน ผู้ประกอบการบริษัท แม่ฟ้า-ภิญโญปิโตรเลียม จำกัด
ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567
ณ หอประชุมคุรุสภา และห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ