พิธีถวายสักการะพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กก.ตชด.41 (ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมพิธีถวายสักการะพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กก.ตชด.41 (ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์)
ณ กก.ตชด.41 (ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์) จังหวัดชุมพร