สัมมนา “เรื่องต้องรู้…. รถไฟฟ้า (EV)”

วันที่ 11 เดือน มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชุมพร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมมนา “เรื่องต้องรู้…. รถไฟฟ้า (EV)”
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร นายกมล เรืองตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร และ ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา “เรื่องต้องรู้…. รถไฟฟ้า (EV)” ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมมีหน่วยงานและบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
บริษัท บีวายดี ตันปุ้น ชุมพร
บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท เอ็มจีชุมพร จำกัด
บริษัท วีจี ออริจิน จำกัด (GMW ชุมพร)
การสัมมนาครั้งนี้ตอบโจทย์ บุคคลทั่วไปและหน่วยป้องกันภัยหรือหน่วยอาสาสมัครกู้ชีพ การให้ความรู้ในวิธีการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน รถตกน้ำ รถเสีย รถไฟไหม้ ให้ปลอดภัยทั้งผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ อีกทั้งขั้นตอนและกระบวนการสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งแท่งชาร์จแบตเตอรี่ ในรูปแบบส่วนบุคคลและรูปแบบสถานีชาร์จ
นำไปสู่แนวทางในการขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผลิตคนให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ด้วยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และส่งเสริมความรู้แก่กำลังคนอาชีวะด้านการดูแลยานยนต์ไฟฟ้า และวิธีปฏิบัติในกรณีการเกิดอุบัติเหตุของยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าช่วยเหลือที่ถูกต้องและถูกวิธี
📸ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1rOlhaJ9q3q…