พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567
ในการนี้เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่ารายงานการจัดโครงการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จังหวัดชุมพร