การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร