วันที่ 2 กีฬาสานสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2🎉กีฬาสานสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566 🎉💐🥇🥈🥉
ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร จังหวัดชุมพร