สวัสดีวันพระ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

🙏สวัสดีวันพระ🙏
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 💐
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅