การประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it canter) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it canter) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564🏆
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564🏅🏅🏅