กิจกรรมโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร เป็นประธานในกิจกรรมโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ในการนี้ นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564