ดำเนินการสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบหมายให้นายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ดำเนินการสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์
ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร