พิธีปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยนายศราวุธ ชูช่วย รองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษาองค์การฯ เเละคณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ ปีการศึกษา2566 และ ปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมพิธีปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566
ในการนี้ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการทุกฝ่าย เข้าร่วมพิธีปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566
พร้อมทั้ง มอบโล่ แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศมอบเกียรติบัตรแด่คณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566
และ พิธี มอบธง ให้แก่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา เจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2567
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง