รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับปวช.ผลงาน : ใบเหลียงอบกรอบโรล

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับปวช.

ผลงาน : ใบเหลียงอบกรอบโรล

ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต