นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”
👍 ระดับปวช.
🥇รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ แก้วพินิจ ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐนันท์ เรือนดี ปวช.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวลักษณ์นารา ลัดดี ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
🏅รางวัลชมเชย นางสาวแนน ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
👍 ระดับปวส.
🥇รางวัลชนะเลิศ นางสาวพัชราภรณ์ ฮ้อบุตร ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปิ่นวิสา เทพมณฑา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุภลักษณ์ อินนิมิต ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี
🏅รางวัลชมเชย
1. นายกิติศักดิ์ เกลี้ยงโอวาท ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. นายอภิรักษ์ สมภาวะ ปวส.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
3. นางสาวธัญจิรา พุฒซ้อน ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี
ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร