รับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567