ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน องค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน องค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
ณ ห้องประชุมลีลาดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548, 2549, 2555, 2560 และ2564
#นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562, 2563 และ2564