นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถรับใบ รบ.1 และรูปรับประกาศนียบัตร ณ งานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชุมพร
เรื่อง นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถรับใบ รบ.1 และรูปรับประกาศนียบัตร ณ งานทะเบียน
‼️โดยแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น‼️